Termika - Teorie pro otrlé

Termika je nauka o teple. Teorie pro otrlé je učelově zjednodušená a někdy až překroucená teorie umožňující dětem snadno a rychle pochopit samotnou podstatu jevů. Vědcům z ČSAV se to nedoporučuje číst. 

Každá věc se skládá z nějaké hmoty a ta z jednotlivých látek různého skupenství (pevné, kapalné a plynné) a samotná látka se skládá z částic (atomů, molekul nebo iontů).  Přestože to není vidět, tak látka není zcela zaplněna částicema, protože každá částice v látce zaujímá větší prostor než je její velikost. V tomto prostoru, který můžeme u pevných látek považovat třeba za malou dutou kouli o poloměru r, se částice někde nachází, tedy nelze určit přesné místo. 

To si jednoduše představíme jako by v té duté kouli byla ještě menší kulička, která v té duté neustále kmitá sem a tam, ale všemi směry. Tomu kmitání říkáme tepelný pohyb, v pevných látkách tedy kmitá ve vyhraněném prostoru, kterému říkáme rovnovážný stav, u kapalin částice již nejsou zavřené v duté kouli a při kmitání do sebe narážejí a odrážejí se, v kapalině se tedy volně pohybují. Tento pohyb se u kapalin dá sledovat  jako Braunův pohyb, difůze atd. U plynů částice již pravidelně nekmitá a už vůbec nejsou částice vedle sebe, ale jsou rozptýleny a spíše létají v daném prostoru. 

Tepelný pohyb tomu říkáme protože, velikost rozkmitu částice je závislá na její teplotě a protože se částice pohybují mají tedy svojí kinetickou energii. Pro samotné skupenství látek je důležité jak daleko jsou částice díky rozkmitu ( poloměru koule r ) a  tedy teplotě daleko. Je to důležité, protože v závislosti na vzdálenosti částic mezi sebou působí také různě elektrostatické síly odvyslé od elektronů a protonů. Velikost síl mezi částicemi udává potencionální energii teď již soustavy částic, neboť jde o síly mezi částicemi. Pro úplnost je třeba uvést, že vzdálenost mezi částicemi je také závyslá na tlaku. A na úplný konec je třeba říci, že pro každou látku je teplo pro rozkmitání částice na určitou úroveň různé. Stejně tak platí, že mezi částicemi různých látek působí při stejné teplotě síly různou intenzitou.

Obrázek kmitající částice.

Obrázek průběhu přitažlivých a odpudivých sil mezi molekulami v závislosti na jejich vzdálenosti.

Na závěr: Tato teorie plně vysvětluje teplotu varu, teplutu tání, skupenské teplo potřebné pro tání a var. V chemii reakční tepla exotetmické a endotermické reakce. Vzhledem k tomu, že nám objasní několik desítek pokusů je dobré se jí trochu věnovat.

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení Hodnoceno: 16x
 
  1. Komentáře (0)

  2. Přidej vlastní

Komentáře (0)

Zatím zde ještě není vložen žádný komentář

Zanechat komentář

  1. Odeslat formulář jako host. Registrujte se nebo se přihlašte ke svému účtu.
Přílohy (0 / 3)
Share Your Location
Captcha - Opište text z obrázku:
Přidejte pokus

Každý může přidat svůj oblíbený pokus. Stačí jen nahoře kliknout na tlačítko přidej článek a popsat pokus. Pokus bude zveřejněn po kontrole vhodnosti a případně zařazen do správné kategorie.

PŘIDAT NOVÝ POKUS

Copyright © 2012 PokusyProDěti.cz všechna práva vyhrazena.